U kunt ons bereiken op
08 52 73 54 19

rolstoelRight at Home werkt volgens een helder stappenplan en een Zorgplan op Maat, dat in nauw overleg met de cliënt wordt opgesteld. 
Wij zijn in staat om in heel korte tijd de unieke situatie van een cliënt te beoordelen en een zorgplan op te stellen dat helemaal is afgestemd op zijn of haar specifieke zorgbehoeften. Zo garanderen wij onze cliënten de juiste zorg en ondersteuning op het juiste moment. 

Het stappenplan van Right at Home

  1. Eerste contact
  2. Zorgplan op Maat
  3. De juiste Zorgverlener
  4. Kwaliteit en deskundigheid 

Eerste contact 

Vanaf het eerste moment dat u contact legt met Right at Home, richten wij onze aandacht op de specifieke zorgbehoeften van de cliënt.
Aan de hand van een vragenlijst maken we een eerste inschatting van de basale zorgbehoefte. Aansluitend brengen wij een bezoek aan de cliënt en zijn gezin of familie voor een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is meer informatie te verzamelen en vragen te beantwoorden. Tegelijk willen we u laten ervaren hoe Right at Home Zorg en Thuisservice u in uw specifieke situatie zou kunnen helpen.

Zorgplan op Maat 

Na het intakegesprek ontwikkelen wij een Zorgplan op Maat. Dit plan is afgestemd op de specifieke zorgbehoeften en geeft gedetailleerde aanbevelingen over de dienstverlening die naar onze mening wenselijk is. In nauw overleg met cliënt en familie zullen wij het zorgplan verder aanpassen op de specifieke situatie.

De juiste zorgverlener 

Zodra de cliënt het zorgplan heeft goedgekeurd, beginnen we met de selectie naar de juiste zorgverlener. Het systeem waarmee wij een zorgverlener aan een cliënt koppelen, houdt rekening met tal van factoren zoals de benodigde zorg, het cliëntbelang en de persoonlijkheid van zowel de cliënt als de zorgverlener.

Door alle aspecten in het matchingproces te betrekken, zijn wij in staat de juiste zorgverlener te koppelen aan de juiste cliënt. Als er ondanks dit zorgvuldige proces twijfels ontstaan over een specifieke zorgverlener, kunnen wij in korte tijd voor vervanging zorgen. 

Kwaliteit en deskundigheid 

Elke Right at Home-zorgverlener ondergaat een uitgebreid selectieproces. Zodra een zorgverlener is aangenomen wordt deze verder opgeleid door de Right at Home Academie. Zo waarborgen we dat de juiste zorg wordt geleverd, zoals vastgelegd in het Zorgplan op Maat. 
Right at Home-medewerkers blijven overigens voortdurend in nauw contact met zorgverleners. We brengen ook onaangekondigde bezoeken. Dit alles om te bewaken dat het afgesproken zorgplan wordt gevolgd.

80a28a53-8eb4-4d60-9e17-e16f5206f35c https://www.rightathome.co.nl/ CountrySite