U kunt ons bereiken op
08 52 73 54 19

Veel gestelde vragen

Een besluit nemen over zorg en thuisservice is niet eenvoudig. In het afwegingsproces zullen zich vragen voordoen en zijn antwoorden nodig.

Wat is precies zorg en thuisservice?

Right at Home biedt niet-medische zorg en ondersteunt een cliënt, zodat hij of zij langer kan blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Onze dienstverlening omvat drie categorieën:

  • Welzijn, begeleiding en gezelschap
  • Persoonlijke verzorging en ondersteuning
  • Huishoudelijke ondersteuning

Onze dienstverlening omvat dus uitsluitend niet-medische diensten. Met andere woorden, geneeskundige behandelingen die vallen onder de wet WGBO zijn uitgesloten. 

Onze zorgverleners zijn opgeleid om zorg en thuisservice van hoge kwaliteit te leveren. Right at Home biedt haar zorgverleners daarvoor een speciaal opleidingsprogramma via de Right at Home Academie.

Wat is anders aan Right at Home?

Right at Home gaat uit van de wensen en behoefte van haar cliënten. Persoonlijke aandacht en betrokkenheid staat daarbij voorop. We leveren juist die diensten die u nodig heeft om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, ook als dat niet past in het reguliere zorgaanbod.

Zo dragen we bij aan het behoud of zelfs de verbetering van de kwaliteit van leven van onze cliënten en geven een stuk gemoedsrust voor de partner, familie en verdere omgeving van onze cliënt.

Worden de diensten van Right at Home Zorg & Thuiservice vergoed door de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO)?

Op deze vraag bestaat geen eenduidig antwoord. Ondanks het feit dat u hulp of ondersteuning nodig heeft, is het niet ondenkbaar dat u geen WMO-vergoeding krijgt. In zulke situaties verleent Right at Home haar diensten op particuliere basis, tegen rechtstreekse betaling.

Als u de hulp of ondersteuning wel uit WMO vergoed krijgt en daarvoor de beschikking krijgt over een persoonsgebonden budget (PGB), kunt u dit budget aanwenden voor betaling van onze diensten.

Right at Home neemt graag de tijd om samen met u na te gaan hoe u de zorg het beste kunt (laten) financieren en welke regelingen in uw specifieke situatie van toepassing zijn. Wij helpen u ook graag met het benodigde papierwerk, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een PGB.

Betaal ik de zorgverlener rechtstreeks?

Nee. De zorgverleners zijn in dienst bij Right at Home en worden door Right at Home betaald. U betaalt een zorgverlener dus nooit rechtstreeks. Er zal u ook nooit gevraagd worden om extra kosten te betalen aan een zorgverlener.

Heb ik een keuze welke zorgverlener bij mij thuis komt?

Wij vinden het belangrijk dat u bij de selectie van een zorgverlener betrokken bent. Met ons selectiesysteem zorgen wij ervoor dat wij de juiste zorgverlener bij u inzetten. Daarbij zorgen wij onder meer voor een afstemming tussen persoonlijke interesses en eigenschappen van cliënten met zorgverleners. Het gaat erom dat u tevreden bent.
Als u niet tevreden bent over een zorgverlener zullen wij, als dat de beste oplossing is, zo snel mogelijk een andere zorgverlener inzetten.

Kan ik erop rekenen dat altijd dezelfde zorgverlener wordt ingezet?   

Ja. Ons doel is dat u een langdurige relatie met uw zorgverlener opbouwt. Daarom zullen wij er voor zorgen dat steeds dezelfde zorgverlener bij u thuis komt. Bij afwezigheid door vakantie of ziekte zullen wij voor een passende vervanging zorgen.

Hoe is de privacy van mijn persoonlijke gegevens gewaarborgd?

Right at Home houdt zich aan de wettelijke richtlijnen met betrekking de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Daarvoor hanteert Right at Home een privacy-reglement. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden ter beschikking of ter inzage worden verstrekt.

Wat zijn de kosten voor zorg en thuisservice?

Voor elke cliënt maken wij een Zorgplan op Maat waarin de dienstverlening en bijbehorende kosten zijn vastgelegd. Bepalend voor het kostenniveau van onze dienstverlening zijn:

  • het aantal uren zorg en thuisservice en
  • het niveau van zorg en thuisservice c.q. de vereiste ervaring en deskundigheid.

Onze dienstverlening wordt doorgaans op uurbasis in rekening gebracht. Voor de exacte uurtarieven kunt u contact met ons opnemen. Wij maken graag een afspraak om deze nader met u te bespreken. Overigens zullen onze tarieven nooit worden verhoogd zonder voorafgaande kennisgeving. 

Als ik kies voor Right at Home, wat is dan mijn vervolgstap?

Als u contact met ons opneemt, telefonisch of via het aanvraagformulier of per email, zullen wij zo snel mogelijk een oriënterende afspraak met u maken. In een persoonlijke gesprek willen wij uw behoefte aan zorg en ondersteuning bespreken om aansluitend een Zorgplan op Maat te kunnen voorstellen.

80a28a53-8eb4-4d60-9e17-e16f5206f35c https://www.rightathome.co.nl/ CountrySite